Bán Nhà Vườn

Có được xây nhà tạm trên đất vườn hay không, những lưu ý khi xây nhà trên đất vườn

24/10/2022

Pháp Lý

Có được xây nhà tạm trên đất vườn hay không, những lưu ý khi xây nhà trên đất vườn

Quy định xây dựng nhà trên đất vườn
 

1/Quy định của pháp luật khi xây nhà trên đất vườn:

Bán Nhà Vườn xin chia sẽ một số kiến thức, pháp lý liên quan đến loại hình nhà vườn, đất vườn. Hiện nay Pháp Luật Việt Nam quy định không cho phép xây dựng trên đất nông nghiệp, đất CLN chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất vì vậy hành vi xây dựng nhà trên đất nông nghiệp là sai quy định. Theo quy định chủ sở hữu ngôi nhà xây dựng trái phép sẽ bị phạt tiền và tháo gỡ nhà ở sai phạm

_ Theo khoản 1 điều 6 luật đất đai 2013. Nguyên tắc sử dụng đất : đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất.

2/ Mức phạt khi xây dựng trái phép nhà ở trên đất vườn là bao nhiêu:

 Theo khoản 2,3,4 điều 10 nghị định 91/2019/NĐ-CP, chủ sở hữu xây dựng nhà ở trên đất vườn khi chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất được xác định là hành vi sai phạm tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm sang đất ở.

Mức xử phạt cho hành vi tự ý xây dựng công trình nhà ở trên đất vườn cụ thể như sau:

 

Lưu ý: Mức phạt trên chỉ áp dụng cho cá nhân hoặc hộ gia đình vi phạm, nếu tổ chức vi phạm sẽ có mức phạt khác theo quy định

3/ Ngoài hình thức nộp phạt, người vi phạm cần phải làm gì để khắc phục hậu quả:

+ Trừ trường hợp “ đủ điều kiện công nhận quyền sử dụng đất” theo quy định tại điều 22 nghị định 43/2014/NĐ-CP thì người vi phạm bắt buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm

+ Phải đăng ký đất đai theo quy định đối với trường hợp có đủ điều kiện được công nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại điều 22 nghị định 43/2014/NĐ-CP

+ Phải nộp lại toàn bộ số lợi nhuận có được từ việc sai phạm tự ý chuyển đất vườn thành đất ở.

4/ Kết luận:

Như vậy có thể thấy hành vi tự ý xây dựng nhà ở sai mục đích trên đất vườn chủ sở hữu sẽ bị phạt một số tiền tương ứng với phần diện tích xây dựng sai phạm ( diện tích tự ý chuyển mục đích sử dụng đất ) ngoài ra phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm

Bán Nhà Vườn

Xem thêm: quy định tách thửa đất tại Đắk Nông 2022